Ajankohtaista

Maankäytön, asumisen ja liikenteen -sopimus ohjaa kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua

25.6.2019

MAL (maankäyttö, liikenne, asuminen) -sopimuksilla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehittymistä suurimmilla kaupunkiseuduilla. Tampereen seudulla on meneillään kolmas sopimuskausi, ja neljättä sopimusta valmistellaan. Sopimusmenettely on alkanut jo vuonna 2011 ja vahvistunut suurten kaupunkiseutujen ja valtion yhteistyöfoorumina. Menettelyn kautta kaupunkiseudulle on osoitettu rahoitusta mm. raitiotien rakentamiseen ja joukkoliikenteen hankintaan samoin kuin pyöräilyverkon kehittämiseen. Sopimukseen sisältyy myös tuki kohtuuhintaiseen ARA-tuotantoon sekä kunnallistekniikan toteuttamiseen. MAL-sopimuksella toteutetaan kaupunkiseudun Rakennesuunnitelmaa 2040.

Lisätietoja löytyy Tampereen kaupunkiseudun tiedotteesta.

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan