Ajankohtaista

Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2020

23.8.2021

Suomen ympäristökeskuksen SYKE ennakkotietolaskelman mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 7,4 prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Pirkanmaalla päästöt ovat myös laskusuunnassa, mutta ennakkotiedon mukaan vähemmän kuin kansallisesti. Pirkanmaan päästöt laskivat ennakkotiedon mukaan 5% vuoteen 2019 verrattuna.

Pirkanmaan päästöjakauma vuonna 2020. Suomen ympäristökeskuksen ennakkotieto. Merkittävin päästösektori Pirkanmaalla on lämmitys.

Valtakunnallisesti suurin pudotus tapahtui sähkön käytön päästöissä (-20,3 prosenttia). Tämä johtui tuulivoiman lisääntyneesta osuudesta sekä lämpimästä talvesta. Ennakkotietojen mukaan päästöt vähenivät kunnissa myös muilla sektoreilla. Kaukolämpöä tuotettiin enenevissä määrin biomassalla, ja öljylämmityksestä siirryttiin vaihtoehtoisiin lämmitystapoihin. Kaukolämmön päästövähenemien tarkastelussa tulee kuitenkin huomioida, että laskenta ei sisällä biomassan korjuun vaikutuksia maakäyttösektorin kasvihuonekaasutaseisiin. Myös tieliikenteen päästöt laskivat lähes kaikissa kunnissa.

Pirkanmaalla asukaskohtaiset päästöt ovat maan pienimpiä.

Maakuntien asukasta kohti lasketut kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2020. Päästöt on laskettu Hinku‐laskentasääntöjen mukaisesti © SYKE

 

Lisätietoja Suomen ympäristökeskuksen tiedotteesta.

Päästölaskentatiedot löytyvät SYKEn päästötietopalvelusta.

Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan ilmastotyötä on kuvattu ELY-keskus.fi:ssä.

 

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan