Ajankohtaista

Tietoa ilmaston tueksi – ELY-keskuksen vuosi 2022

20.2.2023

Pirkanmaan ELY-keskuksessa tehtiin monin eri tavoin työtä Pirkanmaan ympäristön ja pirkanmaalaisten hyväksi. Viime vuonna painottuivat erityisesti vihreän siirtymän ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä ilmastonmuutokseen liittyvät tehtävät.

Vihreä siirtymä ja kestävyysmurros ovat olleet vahvasti osana viime vuoden toimintaa. Vihreä siirtymä nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin, ja useat vihreän siirtymän kannalta merkittävät investoinnit tarvitsevat toteutuakseen monen eri toimijan välistä yhteistyötä.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ovat vahvasti toimintaa poikkileikkaavia teemoja, jotka ovat osa lähes kaikkia perustehtäviämme. Näiden lisäksi mm. tuotamme tietoa muiden toimijoiden käyttöön.

Pirkanmaan ELY-keskus laati Pirkanmaan ilmastofoorumin tuella kansallisestikin ensimmäisen maakunnallisen päästövähennyspolun. Viime vuonna valmistui myös Pirkanmaan hiilineutraalit vyöhykkeet -selvitys, joka auttaa kuntia omien ilmastosuunnitelmien laatimisessa paikkatietoa hyödyntäen.

 

Lue lisää Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedotteesta.

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan