Ympäristöviisas

Pirkanmaan ympäristötietoa

Ympäristöviisas Pirkanmaa -sivut on suunniteltu palvelemaan koko maakunnan ympäristön ja ihmisten etua. Kokonaisuuden taustalla on Pirkanmaan ympäristöohjelma, joka linjaa maakunnan ympäristöpolitiikkaa teemalla ”Kestävästi lähellä”.

Neljä viisautta

Sivuston sisältö jakautuu neljään viisauteen, minkä lisäksi ilmastonmuutosta lähestytään Ilmastokyvykkyys -teeman kautta. Pirkanmaan ympäristön tilaan voi perehtyä myös tarinakartalla, johon on koottu eri viisauksiin liittyvää paikkatietoa mm. vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Sivuston ovat koonneet yhteistyönä Pirkanmaan ELY-keskus ja ympäristöohjelman seurantaryhmä. Toivotamme ympäristöohjelmatyöhön tervetulleiksi myös uusia alueen yhteisöjä ja toimijoita.

Pirkanmaan ympäristöohjelman visio:

Kestävästi lähellä – hyvinvointia monimuotoisuudesta ja resurssiviisaudesta

Vuonna 2040 Pirkanmaa on monimuotoinen maakunta, joka vaalii ympäristöään niin ihmisiä kuin muutakin elämää varten. Ympäristöön suhtaudutaan uudella tavalla tehden tulevaisuuden kannalta viisaita valintoja.

  • Ympäristöä hoidetaan asiantuntevasti, vastuullisesti ja rakkaudella.
  • Luonnon ja kulttuuriympäristön monimuotoisuus ei vähene, ja ilmastonmuutos otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.
  • Luonnonvarojen ylikulutus on loppunut: ainetta ja energiaa käytetään yhä uudelleen.
  • Resurssiviisas liiketoiminta kukoistaa.
  • Maaseutu ja kaupungit muodostavat toimivan, toisiaan tukevan kokonaisuuden.
  • Asuinympäristöt ovat monimuotoisia sosiaalisen kanssakäymisen ja hyvinvoinnin alueita, ja elämän eri osa-alueet ovat lähellä toisiaan.

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan