Ympäristöviisas

Pirkanmaan ympäristötietoa

Ympäristöviisas Pirkanmaa -sivut on suunniteltu palvelemaan koko maakunnan ympäristön ja ihmisten etua. Kokonaisuuden taustalla on Pirkanmaan ympäristöohjelma, joka linjaa maakunnan ympäristöpolitiikkaa teemalla ”Kestävästi lähellä”.

Kiehtovat suometsät -seminaari 12.3.2020 Ahlman

Neljä viisautta

Sivuston sisältö jakautuu neljään viisauteen, minkä lisäksi ilmastonmuutosta lähestytään Ilmastokyvykkyys -teeman kautta. Pirkanmaan ympäristön tilaan voi perehtyä myös tarinakartalla, johon on koottu eri viisauksiin liittyvää paikkatietoa mm. vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Sivuston ovat koonneet yhteistyönä Pirkanmaan ELY-keskus ja ympäristöohjelman seurantaryhmä. Toivotamme ympäristöohjelmatyöhön tervetulleiksi myös uusia alueen yhteisöjä ja toimijoita.

Pirkanmaan ympäristöohjelman visio:

Kestävästi lähellä – hyvinvointia monimuotoisuudesta ja resurssiviisaudesta

Vuonna 2040 Pirkanmaa on monimuotoinen maakunta, joka vaalii ympäristöään niin ihmisiä kuin muutakin elämää varten. Ympäristöön suhtaudutaan uudella tavalla tehden tulevaisuuden kannalta viisaita valintoja.

  • Ympäristöä hoidetaan asiantuntevasti, vastuullisesti ja rakkaudella.
  • Luonnon ja kulttuuriympäristön monimuotoisuus ei vähene, ja ilmastonmuutos otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.
  • Luonnonvarojen ylikulutus on loppunut: ainetta ja energiaa käytetään yhä uudelleen.
  • Resurssiviisas liiketoiminta kukoistaa.
  • Maaseutu ja kaupungit muodostavat toimivan, toisiaan tukevan kokonaisuuden.
  • Asuinympäristöt ovat monimuotoisia sosiaalisen kanssakäymisen ja hyvinvoinnin alueita, ja elämän eri osa-alueet ovat lähellä toisiaan.

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan