Liikkumisviisas

Visio

Vuonna 2040 liikkuminen on Pirkanmaalla helppoa, harkittua ja päästötöntä. Käytössä on monipuoliset ja älykkäät liikkumispalvelut, ja liikenne perustuu kestäviin energianlähteisiin.


Liikkumisviisauden painopisteeksi on valittu eri liikkumistapoja yhdistävät matkaketjut. Tavoitteena on, että mahdollisimman iso osa matkoista koostuisi kevyestä ja joukkoliikenteestä. Tämä onnistuu realistisimmin matkaketjuja kehittämällä.

Meneillään

Pirkanmaalla on edistetty liityntäpysäköintiä eri tavoilla. Vuonna 2018 selvitettiin solmupysäkkejä sekä asemanseutujen pyöräparkkimahdollisuuksia.

Tampereella liikennejärjestelmä uudistuu nyt rakenteilla olevan raitiotien myötä. Rakenteilla olevien yhteyksien lisäksi selvitetään raitiotien laajentumista kaupunkiseudulla. Linjaston suunnittelussa kiinnitetään huomiota sujuviin vaihtoyhteyksiin. Pirkanmaalla valmistellaan lähijunaliikennepilottia, joka parantaisi liikenneyhteyksiä Nokian, Mänttä-Vilppulan ja Toijalan suuntiin.

Hervannassa on aloittanut kaupunkipyöräpalvelu, minkä lisäksi pyöriä suunnitellaan myös Tampereen keskustaan. Tampereen kaupunkiseudulla kehitetään erityisesti pyöräilyn pääreittien lisäämällä kulkutapojen erottelua, leventämällä jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä parantamalla pysäkkijärjestelyitä

Joukkoliikennettä kehitetään tutkimalla sen houkuttelevuutta 6-vuotisessa CANEMURE-hankkeessa. Hankkeen painopisteenä on bussiliikenteen houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn parantaminen

Kestävän liikkumisen kehittämisessä tärkeää on myös käyttövoimien muutos, esimerkiksi sähköautojen latauspisteiden ja biopolttoaineiden jakeluverkoston kehittäminen.

Vaihtoehtoinen liukkaudentorjuntakemikaali on otettu käyttöön valtatiellä 9 Urjalassa Laukeelan pohjavesialueella vuoden 2017 lopussa. Vuoden 2019 alkaen vaihtoehtoista liukkaudentorjuntakemikaalia on käytetty Kurun Karustan pohjavesialueella kantatiellä 65.


Tampereella tulevaisuuden matkaketjuihin vaikuttavat erityisesti raitiotiehanke ja liityntäpysäköinnin kehittäminen. Liityntäpysäköinti on tehokas tapa vähentää yksityisautoilua myös matkoilla, joita on hankala toteuttaa kokonaan joukkoliikenteellä. Toistaiseksi perustetut liityntäpysäkit ovat täyttyneet hyvin, joten ne ovat myös käyttäjien näkökulmasta toimiva käytäntö.

Näkökulmia liikkumisviisauteen

Arjen liikkumisen kannalta on merkittävää myös huomioida yhdyskuntarakenteen merkitys liikkumistarpeelle. Päästöjen vähentämisen kannalta tärkeää myös Tampereen seudun kehyskuntien joukkoliikenneyhteyksien kehittyminen. LVM on laatinut Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman.

Raitiovaunuliikenteen aloittaessa olisi tärkeää, että joukkoliikenteen palvelutaso kokonaisuudessaan turvattaisiin. Tämä on tärkeää, koska raitiovaunu merkitsee isoja muutoksia olemassa oleviin linjoihin, jolloin on vaarana, että siirtymävaiheessa menetetään käyttäjiä helpommille liikkumistavoille. Liityntäpysäköintiä tulisi helpottaa niin pyörien kuin autojenkin kannalta.

Ilmastonmuutos vaikuttaa keliolosuhteisiin monin tavoin. Liikenteen häiriöistä voi aiheutua laajoja vaikutuksia esimerkiksi yrityksille. Erityisesti päällystämättömät tiet ovat herkkiä sää- ja ilmastoriskeille ja usein ne ovat myös ainoita olemassa olevia reittejä kohteisiin. Esim. reittien suunnittelu siten, että yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeisiin kohteisiin pääsee eri teitä pitkin edistää liikenteen sopeutumista. Lisäksi tarvitaan entistä parempaa toimintojen ennakointia. Esimerkiksi roudan vähentyessä metsäteiden kantavuus heikkenee, mikä voi estää pääsyn hakkuualueelle.

(Kuva: https://www.tampereenratikka.fi/mediapankki/)

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan