Ajankohtaista

Ilmastotietoa paikkatietoon – tutustu Pirkanmaan tarinakarttaan

14.3.2023

Pirkanmaan hiilineutraalit vyöhykkeet -hankeessa on kartoitettu ja koottu yhteen ilmastonmuutoksen hillintään liittyää paikkatietoa. Pirkanmaa toimi hankkeen testialustana ja tulokset on julkaistu tarinakartalla.

Paikkatietotarkastelu tarjoaa monipuolisesti lisäarvoa ilmastotyöhön. Paikkatiedon hyödyntäminen on tutumpaa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, mutta myös hillintätyössä on hyödyllistä tarkastella ilmastotoimia ja yhteiskuntaa myös paikkaan sidottuna – esimerkiksi vihreän siirtymän energiahankkeet, hiilinielujen turvaaminen sekä yhdyskuntarakenteen kehittymisen tarkastelu ovat hillintään liittyviä vaikutuskanavia, joissa joudutaan ottamaan huomioon monipuolisesti samaan tilaan kohdistuvia maankäyttöpaineita.

Tutustu tarinakarttaan tästä linkistä!

Ilmakuva

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan