Ajankohtaista

Auta selvittämään Pirkanmaan lähteiden tilaa!

10.6.2021

Pirkanmaan ELY-keskus pyytää havaintoja lähteistä uuteen karttapalveluun osana luonnon monimuotoisuutta edistävää Helmi-ohjelmaa.

Lähteet ovat tyypillisesti ympäristöään rehevämpiä  ja monimuotoisempia, uhanalaisia elinympäristöjä. Lähteellä tarkoitetaan kohdetta, jossa pohjavesi purkautuu maaperästä maan pinnalle tai vesistöön. Lähteiden luonnontilaa ovat voineet muuttaa muun muassa maa- ja metsätalouden kuivatustoiminta, metsähakkuut, vedenotto sekä lähteiden perkaaminen ja rakentaminen. Tiedot Pirkanmaan lähteiden sijainnista sekä niiden tilasta ovat puutteellisia, ja siksi pyydämmekin nyt luonnossa liikkujia merkitsemään tietoja lähteistä ympäristöhallinnon karttapalveluun.

 

Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedotteesta.

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan