Ajankohtaista

Uusi selvitys julki Pirkanmaan uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä

4.5.2021

Pirkanmaa on erittäin merkittävä maakunta Suomen uhanalaisten lajien säilymisen kannalta. Tämä käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen tuoreesta selvityksestä.

Pirkanmaalle laaditaan tänä vuonna ensimmäisenä maakuntana Suomessa alueellinen biodiversiteettiohjelma Pirkanmaan lumo – luonnon monimuotoisuusohjelma 2022-2030. Ohjelmalla pyritään torjumaan luonnon monimuotoisuuskatoa maakunnassa.

Ohjelman tausta-aineistoksi Suomen ympäristökeskus selvitti Pirkanmaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien nykytilaa ja niihin kohdistuvia uhkia Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton tilauksesta.

 

Lisätiedot Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedotteessa sekä projekti projektisuunnittelija Kati Salovaara, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

 

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan