Ajankohtaista

Urjalan järvien säännöstelyä selvitetään

5.5.2019

Urjalan järvien vesitaloudellinen selvitystyö käynnistyy

Urjalassa sijaitsevien Nuutajärven, Rutajärven ja Kortejärven säännöstely on jo vuosia herättänyt lukuisia mielipiteitä alueen asukkaissa ja maanomistajissa. Pirkanmaan ELY-keskus ja Urjalan kunta ovat päättäneet käynnistää kyseisten järvien vesitaloudellisen kehittämistyön järvien säännöstelyjen tarkastelemiseksi. Työssä selvitetään aluksi mm. järviketjun nykyisen säännöstelyn vaikutuksia luontoarvoihin, virkistyskäyttöön ja maankuivatukseen sekä lisäksi mahdollisia muutostarpeita.

Säännöstelyn vaikutuksia luontoarvoihin kartoitetaan keväällä 2019 käynnistyvillä luontoselvityksillä Nuuta-, Ruta- ja Kortejärvillä. Virkistyskäyttöön liittyviä vaikutuksia arvioidaan järvien ja rannan käyttäjiltä kerättävien näkemysten avulla.

Säännöstelyn vaikutuksia maanviljelyyn ja kuivatukseen selvitetään syksyn 2019 aikana. Työssä tarkastellaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia järvien vedenkorkeuksiin ja tuleviin virtaamiin sekä nykyisten säännöstelylupien toimivuutta tulevaisuudessa. Myös esteetöntä kalankulkua selvitetään.

– Nykysäännöstelyn vaikutusten arviointityön tulosten perusteella selvitetään tarpeen mukaan vaihtoehtoja nykyiselle säännöstelylle, kuten säännöstelyluvan muuttamista, nykyisten säännöstelyrakenteiden toimivuutta ja niiden mahdollista korvaamista esim. pohjapatoratkaisuilla. Mahdolliset muutokset säännöstelyyn vaativat lopuksi tahon, joka hakee lupamuutosta aluehallintovirastosta, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Lisätietoja:
Urjalan Nuuta-, Ruta- ja Kortejärvien säännöstely

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan