Ajankohtaista

Tietoa Pirkanmaan pienvesien tilasta

16.12.2021

Pirkanmaan ELY-keskus kartoitti kesän aikana 17 puroa, 10 noroa ja 82 lähdettä. Kartoitukset ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Pirkanmaan ELY-keskus kartoitti kesä-lokakuun aikana Pirkanmaan pienvesien luonnontilaa, luontotyypille ominaista lajistoa ja ennallistamistarpeita.

Kohteita oli useasta Pirkanmaan kunnasta, painottuen pohjavesialueille. Kesän aikana kartoitettiin 17 puroa, 10 noroa ja 82 lähdettä, joka kattaa noin 20 kilometriä uomaa ja noin 40 hehtaaria lähteikköjä.

Kesän aikana kartoitetut kohteet olivat ympäristöltään, lajistoltaan ja luonnontilaltaan vaihtelevia. Suurimmalla osalla kohteista havaittiin jonkinlaista tarvetta ennallistamistoimille. Kartoitettujen kohteiden joukossa oli myös luonnontilaisia tai luonnontilaistumassa olevia pienvesiä. Esimerkiksi joillain kohteilla kaivetut metsäojat olivat alkaneet luonnollisesti umpeutua.

Kartoituksissa havaittiin myös uusia lähteikköjä. Yksi kartoitusten kohokohdista oli uuden huurresammallähteen löytyminen. Huurresammallähteitä esiintyy kalkkipitoisilla alueilla, ja niille yhteistä on huurresammallajien esiintyminen. Huurresammallähteet ovat Pirkanmaalla hyvin harvinainen luontotyyppi.

Pirkanmaan pienvesien kartoituksia jatketaan ensi kesänä. Lisätiedot Pirkanmaan ELY–keskuksen tiedotteesta.

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan