Ajankohtaista

Pirkkala palkittiin ilmastotyöstä

5.5.2019

Pirkkalan kunta palkittiin kuukauden päästövähentäjänä

Pirkkalan kunta sai maaliskuun 2019 Hinku-tekopalkinnon tunnustuksena esimerkillisestä aktiivisuudesta kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen edistämiseksi.

Vähähiilisyysnäkökulmaa on tuotu yhdyskuntarakenteen suunnitteluun sijoittamalla lähes 90 prosenttia vuonna 2018 rakennetuista asuinrakennuksista keskusta- ja joukkoliikennevyöhykkeen sisään. Näin asukkaat voivat ottaa helpommin käyttöön vähäpäästöisiä liikkumisratkaisuja ja mahdollisesti luopua yksityisautoilusta.

”Meistä on ollut hienoa seurata Tampereen seudun ilmastokelpoisuuteen tähtäävää kehittämistyötä ja huomata sen tuottavan tulosta. Pirkkala näyttää tässä hyvin esimerkkiä”, sanoo Tampereen seudun seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela.

Pirkkala tähtää entistä vähäpäästöisempään liikkumiseen myös kestävän liikkumisen ohjelman avulla. Tavoitetta tukee hiljattain kunnan keskustaan asennettu ilmainen sähköautojen latauspiste, josta saavat virtaa myös kunnan käyttöön hankittavat sähköautot.

”Pirkkalan kuntastrategiassa kestävä kehitys on yksi keskeisistä toimintaperiaatteista. Yhdyskuntarakenteen suunnittelu on kokonaisvaltaisin keino, jolla voimme pitkällä tähtäimellä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää vähäpäästöistä elämäntapaa. Samalla rakennamme viihtyisämpää ja turvallisempaa asuinympäristöä”, sanoo Pirkkalan pormestari Marko Jarva.

Pirkkalan kunta liittyi valtuuston päätöksellä Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon helmikuussa 2019, mikä tukee Tampereen seudun päätöstä lähteä koko seudun voimin mukaan päästövähennystalkoisiin.

Lisätietoja:
Suomen ympäristökeskus valitsee joka kuukausi Kuukauden Hinku-teon

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan