Ajankohtaista

Tampere liittyi Hinku-verkostoon

5.4.2019

Tampere liittyi Hinku-verkostoon – koko kaupunkiseudusta hiilineutraali vuonna 2030

Tampere liittyi seudun keskuskaupunkina Kohti hiilineutraalia kuntia (Hinku) -verkostoon kaupunginhallituksen päätöksellä 1.4.2019. Kaupunkiseudun kunnista Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi liittyivät Hinkuun jo aiemmin. Kangasala ja Orivesi valmistelevat päätöstä.

Hinku-kunnat ovat sitoutuneet 80 prosentin päästövähennyksiin vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Loput 20 prosenttia sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan. Seudullinen ilmastopaketti on taakanjakosopimus, jossa kukin kunta ottaa käyttöön sille ominaiset päästöjen vähennyskeinot.

Tampereen kaupunkiseudun yli yhden prosentin vuotuinen väestönkasvu (noin 4 000 henkeä) edellyttää kasvun kestävää hallintaa yli kuntarajan.

”Tampereen vetovoimaisella kaupunkiseudulla asuu 0,4 miljoonaa ihmistä. Me olemme Suomen toinen kasvava metropoli, jonka on tehtävä rohkeita avauksia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Tampereen seutu on Hinku-verkoston suurin yhtenäinen alue. Verkosto tuo tukea, tietoa ja asiantuntemusta, jota voimme hyödyntää ollaksemme vuonna 2030 hiilineutraali”, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat tehneet yhteistyötä ilmastoasioissa yli kuntarajojen jo lähes kymmenen vuotta. Seutuhallitus päätti joulukuussa sitoutua yhteiseen tavoitteeseen hiilineutraalisuudesta vuoteen 2030 mennessä.

”Tampereen kaupunkiseudun esiintyminen yhtenäisenä ilmastonmuutoksen edelläkävijäalueena lisää jo ennestään vetovoimaisen talousalueen kiinnostavuutta niin Suomessa kuin maamme rajojen ulkopuolella”, toteaa Suomen ympäristökeskuksen Hinku-hankkeen valtakunnallinen vastuujohtaja, professori Jyri Seppälä.

Lisätietoja:
Kohti hiilineutraalia kuntaa – Hinku-foorumi

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan