Ajankohtaista

Läntisen Suomen vesihuoltostrategian Pirkanmaan sidosryhmätilaisuus 28.9. ja kysely

12.8.2021

Tervetuloa Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 -sidosryhmätilaisuuteen 28.9. kello 9.00 Teams-yhteydellä

Läntisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia. Tilaisuuden tavoitteena on tehdä strategiatyö ja sen tavoitteet tutuiksi, sekä kuulla laajasti alueen vesihuollon eri toimijoita. Tilaisuus koostuu valmistelluista esityksistä sekä yhteisistä vuorovaikutteisista osioista. Kaikilla osallistujilla on mahdollisuus jättää jälkensä strategiatyöhön! Voit osallistua myös pelkkään ennakkokyselyyn.

Lisätietoja löytyy Pirkanmaan ELY-keskuksen tapahtumakalenterista.

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan