Ajankohtaista

Pirkanmaan biokaasutiekartta vuoteen 2030

4.5.2021

Pirkanmaan biokaasutiekartta keskittyy Pirkanmaan biokaasutuotannon ja -käytön edistämistä tukeviin ja vahvistaviin toimiin, joita Pirkanmaan biokaasuverkoston työpajoissa ja keskusteluissa on tuotu esille. Tiekartan työstämiseksi järjestettiin vuonna 2020 viisi työpajaa ja lisäksi tiekarttaa on työstetty virkatyönä Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Tiekarttaluonnosta on käsitelty vuoden 2021 helmikuussa järjestetyssä työpajassa ja tiekarttaa on ollut mahdollisuus kommentoida vielä ennen sen julkaisemista.

Biokaasutiekarttaan voi tutustua osoitteessa https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=db5c168b9d7441f899f8a969ea86150c

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan