Ajankohtaista

SYKE julkaisi kunta- ja aluetason päästötiedot avoimeen käyttöön

13.2.2020

Monipuoliset ilmastoratkaisut välttämättömiä Pirkanmaalla

Suomen ympäristökeskus on tuottanut kasvihuonekaasujen päästölaskelmat vuosille 200-2017. Laskelmat osoittavat, että päästövähennysvauhti ei riitä. Pirkanmaan kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää tehokkaita lisätoimia yhteiskunnan kaikilla aloilla.

Tuore,  valtakunnallisesti kattava laskelma koskee vuosia 2005-2017 ja se mahdollistaa valtakunnallisen vertailun kunta- ja aluetasoilla. Laskelma on avoimesti saatavilla verkossa, ja se tulee täydentymään vuosittain. Uudessa päästölaskennassa ovat kattavasti mukana kaikki Suomen kasvihuonekaasuinventaarion päästöt, lukuun ottamatta teollisuuden prosessipäästöjä ja maankäyttösektoria.

Pirkanmaan ratkaisuja koostetaan päästövähennyspolulle
Kuva 1. Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöjen jakauma vuonna 2017. Päästöt on laskettu Hinku-laskentasääntöjen mukaisesti, ilman tuulivoimakompensaatiota.
Päästövähennyksissä avainasemassa ovat energia ja yrityksille ja kansalaisille oikeudenmukainen siirtymä
 

Pirkanmaalla tarvitaan lisätoimia päästövähennysten tehostamiseksi eri puolille yhteiskuntaa: esimerkiksi hukkalämmön hyödyntämisessä, hiilinielujen lisäämisessä metsien kasvua parantamalla, omakotitalojen uusiutuvissa energiaratkaisuissa sekä energia- ja materiaalitehokkuuskatselmuksissa on kaikissa vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

– Maakunnan ilmastotyössä oleellisimpia ratkaisuja ovat energian- ja lämmöntuotannon käyttövoimiin liittyvät uudet ratkaisut, joista paikalliset energiayhtiöt ovatkin hyvin lähteneet toteuttamaan toimenpiteitä. Liikenteen sähköistyminen ja digitalisaatio myös haastavat energiantuotannon: uusiutuviin energialähteisiin, prosessiteollisuuden energiatehokkuuteen sekä sähkön varastointiin liittyvät haasteet ovat esimerkkejä ilmastoratkaisuista, joihin liittyy yritysten kannalta merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa ja globaalisti, kertoo johtava asiantuntija Soili Ingelin Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Lisätietoja:

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan