Ajankohtaista

Pirkanmaan hakee hiilineutraaliksi Hinku-maakunnaksi

28.10.2019

Pirkanmaan liiton maakuntahallitus päätti 21. lokakuuta, että Pirkanmaa hakee hiilineutraaliksi HINKU-maakunnaksi. Hakemusvalmistelu käynnistetään heti.

Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteinen hakemus lähetetään Suomen ympäristökeskukseen. Kuntia informoidaan valmistelusta muun muassa 22. marraskuuta järjestettävällä informaatiotilaisuudella.

Maakunnallisen päästövähennyspolun laatimiseksi tarvittava yhteistyöryhmä organisoidaan Pirkanmaan ilmastofoorumin ja maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaoston ympärille.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on vuonna 2008 organisoinut hiilineutraalisuutta tavoittelevien edelläkävijöiden HINKU-verkoston. SYKE julkisti elokuussa kriteerit, joilla myös maakunta voi profiloitua hiilineutraalisuustyöhön.

HINKU-maakuntanimitystä saa käyttää, jos ELY-keskus ja/tai maakunnan liitto sitoutuvat yhdessä maakunnan HINKU-kuntien kanssa vähentämään 80 prosenttia maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Sitoutuneiden HINKU-kuntien asukasmäärän tulee kattaa vähintään 80 prosenttia maakunnan asukasmäärästä.

Maakuntaan tulee perustaa maakunnallinen yhteistyöryhmä. Vaihtoehtoisesti se voidaan liittää jo maakunnassa toimivaan yhteistyöryhmään, jonka tehtävänä on laatia maakunnallinen 80 % päästövähennyspolku yhdessä maakuntien keskeisten toimijoiden kanssa vuoteen 2030. Päästövähennyspolkua päivitetään vuosittain.

Asiaa on käsitelty myönteisessä hengessä maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaoston ja maakuntahallituksen syyskuun kokouksissa. Pirkanmaa täyttää väkilukukriteerin. Muiden kriteerien osalta ratkaisut ovat löydettävissä ja valmistelussa.

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan