Ajankohtaista

Pienakkujen ja -paristojen keräystavoite saavutettiin

3.7.2019

Kannettavien akkujen ja paristojen keräysaste oli viime vuonna 45,5 prosenttia, mikä oli hieman yli 45 prosentin minimitavoitteen. Vain noin puolet EU-maista saavuttaa tavoitteen. Hyviä keräystuloksia on saavutettu myös renkaiden, romuajoneuvojen ja keräyspaperin osalta.

Tuoreen keräystilaston mukaan pienakuista ja -paristoista 45,5 prosenttia onnistutaan keräämään talteen. Keräysaste on kohtuullinen, sillä markkinoille toimitettujen akkujen ja paristojen määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja niiden käyttöiät ovat samaan aikaan pidentyneet. Tämä tarkoittaa, että akut ja paristot palautuvat kierrätykseen yhä hitaammin ja näkyvät tilastossa osin vasta vuosien päästä.

Osa akuista ja paristoista päätyy sähkölaitteiden mukana uudelleenkäyttöön ulkomaille, jolloin ne eivät näy keräystilastossa. Pieni määrä akkuja ja paristoja päätyy myös edelleen sekajätteen joukkoon. Kuluttajien tietoisuus kierrättämisestä onkin tärkeää, kun keräysastetta halutaan nostaa.

EU on asettanut akkujen ja paristojen keräämiselle 45 prosentin minimitavoitteen. Vain noin puolet EU-maista onnistuu saavuttamaan tavoitteen.

Kierrätysasteet nousussa

Kerättyjen akkujen ja paristojen kierrätysasteet ovat korkeat ja edelleen lievässä nousussa. Kerättyjen lyijyakkujen kierrätysaste on 85 prosenttia ja nikkelikadmiumakkujen (Ni-Cd) kierrätysaste 80 prosenttia. Muista akuista kierrätetään tällä hetkellä hieman yli puolet.

Esimerkiksi lyijyakkujen raaka-aineet – niin lyijy kuin muovikuori – palautuvat kierrätysprosessin jälkeen pitkälti uusiin akkuihin. Lyijy on raskasmetalli, joten sen asiallinen kierrätys on tärkeää.

Tuottajavastuun tilastot julkaistaan vuosittain

Keräys- ja kierrätystiedot perustuvat akkujen ja paristojen tuottajayhteisöjen toimittamiin tietoihin. Eri tuotteiden omat tuottajayhteisöt huolehtivat maahantuojien ja valmistajien lakisääteisen tuottajavastuun toteuttamisesta.

Tuottajavastuun toteutumista valvoo Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta Pirkanmaan ELY-keskus, joka raportoi ajoneuvojen, akkujen ja paristojen, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä pakkausten tilastot vuosittain Euroopan komissiolle. Näiden lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus koostaa vuosittain renkaiden ja kierrätyspaperin tuottajavastuutilastot.

Lisätietoja ELY-keskuksen uutisesta sekä ymparisto.fi:n Tuottajavastuu -sivulta.

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan