Kaavoituksen ilmastovaikutukset

Kaavoitusta vai maankäytön muutosta?

Kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnissa arvioidaan yhdyskuntarakenteen suoraan ja välillisesti aiheuttamia päästöjä sekä sopeutumisen riittävyyttä erilaisista näkökulmista. Jotkut näkökulmat ovat laadullisia, jotkut määrällisiä. Tämän vuoksi yhdellä työkalulla harvoin päästään suoraan ratkaisuun, vaan arviointi vaatii erilaisten tietolähteiden ja työkalujen yhdistämistä

Pirkanmaan ELY-keskus on kehittänyt kaavoituksen ja maankäytön muutosten ilmastovaikutuksen arviointiin erilaisia työkaluja.


Ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista KILVA

Yleispiirteinen tarkistuslista löytyy osoitteesta ymparisto.fi/KILVA. Se soveltuu aloitusvaiheen työkaluksi ja tilanteisiin, joissa on tavoitteena käydä läpi kaikki eri ilmastonäkökulmat, joita kaavoitukseen liittyy.

Kaavoituksen hiililaskuri

Yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa on kehitetty kaavoituksen hiililaskuria. Se arvioi suuruusluokkatasolla kaavan tai muun suunnitelman aiheuttaman metsien ja maaperän hiilivaraston muutoksen 20 vuoden aikajänteellä nykyhetkestä. Laskuria on testattu yleiskaavatasolla, mutta sitä voi käyttää myös asemakaavoihin, maakuntakaavaan tai esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointiin hiilivarastovaikutusten osalta.

Työkalu ja käyttöohje:

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan